baner5.gif (19745 bytes)
  

Hasan Yaşar Özfidan Yazıyor...  hasanozfidan1@hotmail.com

   25.11.2008.

.
GLOBAL FİNANS KRİZİNE KÖKTEN ÇÖZÜM!
Bundan  sonra  dünya  ülkeleri   Dolar  yerine  Çin  Para  birimi  olan  Yuana   dönüş  yapmalı, borsa ve finans  sektörü  olarak  Çin'deki   verileri  dikkate  almalıdırlar.
.

 

GLOBAL  FİNANS  KRİZİNE  KÖKTEN  ÇÖZÜM!

             Bugünlerde  bütün dünyada Amerikanın  finans  krizi ve bunun dünyaya yansımaları sıkça konuşulup tartışılmaktadır. Öncelikle buradan söylemek istiyorum, Amerika 1 Günde krize girmedi! Amerikanın  uzun yıllardır izlemiş olduğu yanlış iç ve dış ekonomik, siyasi ve askeri alandaki yanlış politikalarının birikimi sonucu bugünlere gelinmiştir.

           Bu krize her ne kadar finans krizi dense de, ben buna katılmamaktayım. Ekonomi ve finans iç içedir. Bana göre Amerika’da yaşanmakta olan kriz, yanlış ekonomik politikalar sonucu Amerikanın ekonomi alanında girmiş olduğu durgunluğun ardından finans sektöründe girdiği krizdir.  Yani genel olarak ekonomik krizdir. Bu kriz Amerika’dakinin tam tersine, dünyada önce finans sektöründe kendini hissettirecek, daha sonrada ekonomik kriz olarak genelleşecektir.

           Amerikanın ekonomi politikalarının neden yanlış olduğunu benim uzun  yıllarca  önce  14.06.2003.  Tarihinde  “Doların Geleceği.” Başlıklı yazımda  Amerikanın başına gelecekleri detaylı bir şekilde açık ve net olarak dile getirmiştim. Daha sonrada belli aralıklarla bu yazımı gündeme getirdim. Bu yazılarımdan biri olan yazıma   http://www.ekonomikcozum.com/koseyaz/kosehas/dolarin-gelecegi-ile-ilgili-gorusumde-israr-ediyorum.htm.  Adresinden ulaşabilirsiniz.

            Yine 17.10.2003.  Tarihli  “Liradan Sıfır Atmanın Tam Zamanı.” Başlıklı yazımın bir bölümünde, Arjantin ekonomik krizine değindim.  Bazı bilim adamlarıda yazılarında Arjantin Ekonomik krizinin bilimsel açıklaması olarak bu yazımda yapmış olduğum  açıklamaları kaynak olarak göstermişlerdir. Bu yazıma http://www.ekonomikcozum.com/koseyaz/kosehas/liradan-sifir-atmanin-tam-zamani.htm.   Adresinden ulaşabilirsiniz. Bu yazımda Arjantin ekonomik krizi ile ilgili değindiğim bölümü sizlerle paylaşmakta yarar görüyorum. Yazıda;

           “Latin  Amerika  ülkelerinde  özellikle  Arjantin’de  başarısız  paradan  Sıfır  atma  operasyonları   yaşanmıştır.  Bunun  nedeni  olarak  Arjantin,  yerel  Para  birimini  Dolara  endeksledikten  sonra,  önceleri  istikrarlı  para  politikaları  uygulamış  ve  başarılı  olmuştur.  Ancak,  daha  sonraları  istikrarlı  para  politikalarından   uzaklaşması  sonucu  bugünkü  durumuna  düşmüştür.   Bunun  ardında  Dolara  endekslenen  para  birimi,  nasılsa  Dolara  endekslendi  diye  piyasalara  gereğinden  fazla  para  sürülmesi,  yani  karşılıksız   para  basılması  yatmaktadır.  Bu  duruma  düşülmemesi   için,  karşılıksız  para  basarak  piyasalara  gereğinden  fazla  para  sürülmemesi,   yada  piyasalara  gereğinden  fazla  para  sürülmesiyle  birlikte  Peso’nun  değer  kaybetmesine  olanak  sağlanması  gerekiyordu.  Ama,  böyle  yapılmadı.  Bunun  sonucu  Peso  yerine  aşırı  bir  şekilde  Dolara  yönelindi.  Merkez  Bankası  Dolar  ihtiyacını  karşılayamaz  hale  geldi  ve  kriz  yaşandı.   Bunun  için  Türk  Lirasının  yabancı  para  birimlerine  endekslenmesine  şiddetle  karşı  çıkmaktayım.” Diye yazımda dile getirmiştim.

              Amerika’da “Doların Geleceği.” Başlıklı yazımdaki gerekçelere dayanarak piyasalara ekonomik gücünün çok üzerinde fazla miktarda para basarak artan ithalatıylada fazla olan paraları dünya ülkelerine sürmüştür. Daha önce, neden doların düşük seviyelerde olduğu burada kendiliğinden açıklığa kavuşmaktadır.

                Bütün bu bilgiler ışığı altında bugünlerde gündemde çokça merak edilen bazı konulara değinmekte yarar görüyorum. Bugünlerde “Amerika’da ve dünyada finansal kriz yaşanırken neden Amerikan Doları yükseliyor.” Yada “Amerika’da ve dünyada finansal kriz yaşanırken neden Amerika’da açıklanan enflasyon verileri düşük çıkıyor.” Gibi kafanızı karıştıran soruları aydınlatmak istiyorum. Bu konular hakkında yapacağım açıklamalar tamamen bana ait olup, benim düşüncelerimi içermektedir.

            Doların yüksek olmasını açıklayacak olursak, Amerikanın iç dinamizmini arttırmak için “Doların Geleceği.” Başlıklı yazımda açıkladığım yanlış politik hamleleri sonuç vermemiş, bugünkü kriz ortamına gelinmiştir. Bu kriz sonucunda ithalata dayalı ekonomideki durgunluğa bağlı olarak ithalatta azalma olmuş, dolayısıyla dışa dolar arzı az olmuştur. Buda diğer ülkelerde dolaşan Dolar likilitesini azaltmış ve uluslar arası alanda dolar değer kazanmıştır. Dolardaki likilite azlığı sonucu, dünya ticaret hacminde itibar edilen bazı ülkelerin para birimlerine yönelinmiş, bu ülkelerin para birimleri de dolarla birlikte değer kazanmıştır. (Hasan Yaşar Özfidan Savı.)

           Yine Amerika’da enflasyonun düşük çıkmasının nedeni, Amerikan halkının alım gücünün azalması ve tüketimdeki yavaşlamadan kaynaklanmaktadır. (Hasan Yaşar Özfidan Savı.)

           Geçmişte yapılan ve şu anda yaşanmakta olan durumu ele aldıktan sonra şimdide, dünyayı hızla etkisi altına almakta olan global kriz için gelecekte, özellikle yakın bir gelecekte neler yapılması gerektiğinden sizlere bahsetmek istiyorum. Bu açıklamada tamamen bana ait olup, benim kişisel düşüncelerimi içermektedir.

           Bana göre, daha öncede değindiğim gibi ekonomi ve finans iç içedir ve “Ekonomik Güç = Finansal Güç birbirleriyle doğru orantılı olmalıdır.” Görüşünü savunmaktayım. İşte bütün hata buradan kaynaklanmaktadır. Uzun yıllardır içerdeki ekonomik daralmaya karşın, ithalatına ağırlık veren Amerika, ekonomik alandaki gücünü kaybetmesine karşın, sanki ekonomik alanda iç dinamizmleri sağlammış gibi finans sektöründe lider olarak görülmüş, daha doğrusu dünya ülkeleri ekonomik dinamizmini kaybetmiş olan Amerikanın finans sektörünü ön planda tutarak hata yapmışlardır. “Ekonomik güç kimdeyse finansal güçte onda olmalıdır.” Görüşüme göre dünya genelinde ekonomisi en güçlü olan devlete finans sektörü yönelmeli ona odaklanmalıdır. (Hasan Yaşar Özfidan Savı.) Dünyanın ekonomik yönden en güçlü ülkesi olan ve ihraç ettiği ürünlerle dünya piyasalarını allak bullak eden Çin Devleti, aynı zamanda finans sektörünün de merkezi haline gelmeli, piyasalar ona odaklanmalıdır. Bundan sonra dünya ülkeleri dolar yerine Çin Para birimi olan Yuana dönüş yapmalı, borsa ve finans sektörü olarak Çin’deki verileri dikkate almalıdırlar.   Böylece dünya çapında henüz yaşanmaya başlanan ekonomik krizden en az hasarla kısa bir sürede kurtarılacağına inanmaktayım.

 

                                                                                                                                           SEVGİLERİMLE.

                                                                                                                                       Hasan  Yaşar  Özfidan.

                                                                                                                                        Hukukçu - Ekonomist.

                                                                                                                                          Araştırmacı   Yazar.

 

Email:  hasanozfidan1@hotmail.com

 

BİLGİ:  Bu  yazının   bana  ait  olduğu  Karşiyaka  6.  Noterliğinin   25.11.2008.  Tarih  17695.  Sayılılı   belgesiyle  tasdik  olunmuştur.

 

POSTA  YOLUYLA  DAĞITIM   YAPILAN  YERLER: *

- Belgium  (To  the  President of  European   Commission.)

- China  (To  the  President  of  China.)

- England  (To  the  Her  Majesty  Queen.)

- Japan  (To  the  Emperor  of  Japan.)

- Switzerland  (To  the  World  Trade  Organization.)

- Turkey  (To the President   of  Turkey.)

- Turkey  (To  the  Prime  Minester  of  Turkey.)

- Turkey  (To  the  Director  President  of  World  Bank.)

- Turkey  (To  the  Resident  Coordinator.)

- U.S.A.  (To  the  next  President  Barack  Hussein  Obama.)

- U.S.A.  (To  the  President  World  Bank  Group.)

- U.S.A.  (To  the  IMF  Managing  Director.)

- U.S.A.  (To  the  Secretary  of  General  United  Nations.)

- Dünya  Çapında  bazı   ilgili  kuruluşlar  ve  medya.

  

* Dağıtım  listesi  Devlet   Adları  dikkate  alınarak  alfabetik  sıraya  göre   dizilmiştir.

    Konuyla Ilgili  Sabah   Gazetesinin  Ana  Sayfasında  Çıkan  En Son  Haber... Tıklayınız...

 

 

 

Türkiye'nin Tarafsız Haber Sitesi - www.ekonomikcozum.com
Yazarların yazıları kendi görüşlerini içermektedir. Yazıların yayına alınmaları yazarlar tarafından yapılmaktadır. Ekonomikçözüm Haberin kontrolüne tabi değildirler.