baner5.gif (19745 bytes)
  

Hasan Yaşar Özfidan Yazıyor...  hasanozfidan1@hotmail.com

   27.01.2021.

.

YARGIDA YAPILABİLECEK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER!!  

.
Kaybeden ve mağdur olan, genellikle hep vatandaş oluyor!
 
.
      

YARGIDA YAPILABİLECEK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER. 

İnsanlar üzerindeki haklar, hukuk kurallarına sığdırılmayacak kadar büyüktür. Kanunların sadece maddelerden ibaret olmadığı, kanunların insanlara hitap ettiği göz ardı edilmemelidir. Sonuçta, kanuna dayanılarak verilen kararı uygulayacak olan insandır. İnsan, cansız, ruhsuz bir varlık değildir. Hak ve adalet duygusunu insana yaşatmak gerekir. Verilen karar yada sonuç, açık ve net bir şekilde mağdurun yanında olmalıdır. Aksi takdirde, kamu vicdanı zedelenir, hukuka olan güven azalır.

Kaynak:

http://www.ekonomikcozum.com/koseyaz/kosehas/186.%20Evrensel_Hukukun_Anayasasi.htm

-Adli Tatil Kaldırılmalı.

Kaynak:

http://www.ekonomikcozum.com/koseyaz/kosehas/185.%20Adli_Tatil_Kaldirilmali.htm

-Adli Yılın açılışı yılbaşına alınmalı.

-Kanun ve ilgili maddelerde, ancak, her ne kadar, olsada, kelimeleri ve ardından gelen açıklamalar kaldırılmalıdır.

-Boşanma aşaması ve sonrası yaşanan kadın cinayetlerinin çoğunun ardında ömür boyu nafaka yatmaktadır. Ömür boyu nafakanın acilen kaldırılmalı.

-Büyük sorunlar, önceden yapılacak küçük önlemler ve dokunuşlarla önlenebilir.

-Noterlerde müteahhitlerle yapılan anlaşmalarda kime ne verildiğine dair basit bir krokinin bulunması ve özellikle “Proje, ilgili belediyeye teslim edilmeden önce kat maliklerinin imzası gerekmektedir.” İbaresinin mutlaka olması gerekir.

-Avukatlara verilen hazır vekaletnamelerde bulunan AHZU KABZ'a, davadan veya kanun yollarından feragat etmeye, karşı tarafı ibra ve davasını kabul etmeye gibi ifadeler kaldırılmalıdır. Vekaletnamelerde, yapılan anlaşmalarda, vatandaşın aleyhine olabilecek ucu açık, muğlak yazı ve açıklamalar olmamalı ve takibi noterlikçe yapılmalı.

-Vatandaşlar hazır sözleşme, anlaşma ve belgelerdeki hukuki terimleri ve önlerine verilen bu yazıları okusalar dahi anlamayabilirler. Kısaca, noterlerde avukatlara verilen hazır vekaletnameler dahil olmak üzere, noterlerde, bankalarda, sigortalarda, resmi ve özel şirketlerde kısaca yapılan tüm hazır sözleşme, anlaşma ve belgelerde vatandaş başta olmak üzere iki tarafında menfaatlerinin korunduğuna dair devletin ilgili birimlerince kontrol edildiğini gösterir bir amblem konulmalıdır. Vatandaşın aleyhine olabilecek ucu açık, muğlak yazı ve açıklamaların olmadığı gösterir bu amblemi gören taraflar gönül rahatlığıyla belgeleri imzalarlar.

Yapılan tüm hazır sözleşme, anlaşma ve belgeler, yetkili uzmanlarca incelenip her iki tarafın menfaatlerini koruduğuna dair tıpkı TSE Ambleminde olduğu gibi resmi amblemin konulması ile olabilecek bütün aksaklık ve sorunlar önceden önlenebilir.

Kanunlarda, yönetmeliklerde, bankacılık ve noter işlemlerinde “Ahlaka, adaba, nizama aykırı yada kamuoyu vicdanını zedeleyici" sonuçlar doğurabilecek ifadeler içeren ve kötü niyetli kişiler tarafından karşı tarafı mağdur edebilecek maddeler, ifadeler ve cümleler acilen kaldırılmalı yada değiştirilmelidir.

Kaybeden ve mağdur olan, genellikle hep vatandaş oluyor! Yine, kat karşılığı yada kentsel dönüşüm amacıyla müteahhitlerle yapılan anlaşmalarla ilgili sorun çıktığında mağdur olan taraf müteahhit olmamaktadır. Hep vatandaş mağdur olarak mahkemenin yolunu tutmaktadır.

Kusursuzluk ilkesi devlete aittir. Vatandaş kanunları bilmek ve kusursuz olmak zorunda değildir! Vatandaş hata yapabilir ve mağdur olabilir. Devlet te vatandaşın bir daha hata yapmaması için gerekli önlemleri almalıdır. Mağduriyetine sebep olan nedenler ortadan kaldırılmalı, kötü niyetli kişiler mutlaka cezalandırmalıdır.

Bu tür sorunların çıkmasının sebebi vatandaş değildir! Vatandaş, devletin koruması altındadır. Devlet, vatandaşını ahlaka, adaba, nizama aykırı ve kamuoyu vicdanını zedeleyici sorunlar doğurabilecek ve mağdur edebilecek her türlü harekete karşı koruyucu önlemler alarak korumalı ve kollamalıdır. Mahkemelerin yükü zaten ağır, her sorunu mahkemelere yönlendirmek yerine, sorunları ortaya çıkaran nedenler ortadan kaldırılmalıdır.

Nasrettin Hoca örneğinde olduğu gibi “Testi kırılmadan.” Çok basit dokunuşlarla ve önlemlerle sorunlar ortaya çıkmadan önce önlenebilir. Böylece, bu sorunların ortaya çıkması önlenerek hem vatandaşa, hem de devlete vereceği yükler azaltılmış, verimlilik artmış olur.

 

 

                                                                                                                                          SEVGİLERİMLE.

                                                                                                                                       Hasan  Yaşar  Özfidan.

                                                                                                                        LL.M. Uluslararası  Hukukçu - Ekonomist.

                                                                                                                                          Araştırmacı   Yazar.

 

 

Ödül  Alan  Çalışmalarımı   Topladıgım  Site:  www.ekonomikcozum.com

Köşe  Yazılarım:   www.haberx.com

 

Türkiye'nin Tarafsız Haber Sitesi - www.ekonomikcozum.com
Yazarların yazıları kendi görüşlerini içermektedir. Yazıların yayına alınmaları yazarlar tarafından yapılmaktadır. Ekonomikçözüm Haberin kontrolüne tabi değildirler.