baner5.gif (19745 bytes)
  

Hasan Yaşar Özfidan Yazıyor...  hasanozfidan1@hotmail.com

   02.03.2009.

.

PİYASALARI  CANLANDIRMA  PAKETİ  ÖYLE   OLMAZ,  BÖYLE  OLUR!

KREDİ  KARTI  SORUNUNA   ÇÖZÜM!!

.
Dediğim  önerilerin  tüketicilerin   kredi  kartlarıyla  ilgili  birçok  sorununun  giderilmesi  ve  tüketimin  kalıcı  olarak  canlandırılmasında   yararlı  olacağına,  sıkıntıda  olan  yada  olabilecek  bankaların  kredi  kartı  sahiplerine  verilecek  yeni  kredilerle  gerek  bankaları,  gerekse  piyasaları  para  basmadan  rahatlatacağına  ve  hareketlilik  sağlayacağına   inanmaktayım.
.

 

       PİYASALARI  CANLANDIRMA  PAKETİ  ÖYLE   OLMAZ,  BÖLE  OLUR!

Daha  önce,   krizin  asıl  nedeni  ve  çözümünü  “Global  Krize  Kökten  Çözüm.”  Başlıklı  21.12.2008.  Tarihli  yazımla  sizlerle  paylaşmıştı.  Bu  yazıma  http://www.ekonomikcozum.com/koseyazkoseyaz/kosehas/172. Global_Finans_Krizine_Kokten_Cozum.htm.  Adresinden  ulaşabilirsiniz.  Aradan   geçen  zamana  rağmen  bırakın  krize  karşı  çözüm  üretmeyi,  krizin  neden  çıktığı  bile  hala  tam  olarak  tespit  edilememiştir.   Sorunlara  çözüm  üretmek  için önce  sorun   tam  olarak  teşhis  edilmeli,  daha  sonrada  çözüm  arayışlarına  gidilmelidir.  Tıp alanında da durum  aynen  böyledir.  Önce  hastalık  tam  olarak  teşhis  edilip,  daha  sonra  teşhis  edilen  bu   hastalığa   karşı  tedavi  yöntemleri  uygulanmaktadır.

      Günümüzde  yaşanan  Global  Kriz  sonucu,  başta  Amerika  Birleşik  Devletleri  olmak  üzere  çeşitli  ülkeler,  içinde  bulunduğu  sıkışıklıktan  kurtulmak  için  ard  arda  paketler  çıkartmakta,  paketler  adeta  havada  uçuşmaktadır.  Kısaca,  paket  enflasyonu  yaşanmaktadır.  Bütün  bunlara  ben,  kısa vadeli ve panik halinde  krize  karşı  alınmak istenen  sonucu   kalıcı olmayan  refleks  önlemler olarak görmekteyim.

      Daha  önceki  yazımda da  krizin  nedenlerini   ve  yapılması  gerekenleri  açık  bir  şekilde  yazmıştım.  Dediklerim  yalnızca  bu  kriz  için  geçerli  olmayıp,  tüm  zamanlar  için  geçerlidir.  Uyulması  gereken  değişmez  bir  kuraldır.  Bunun  dışında  bir  çözüm  yolu  yoktur!  Olsa  bile  etkisini kısa   vadede  göstermekten  öteye gidemez.

       Umutsuzca   ve  aciz  bir  şekilde  çıkarılan,  ortada  uçuşan  paketleri  gördükçe  canım  sıkılıyor.  Önce  sorun  tam  olarak  teşhis  edilmeli,  daha  sonrada  çözüm  üretilmelidir.  Bunları  yaptıktan  sonra,  tıpkı  şimdilerde  yapılmak  istenen  krizin  gözle  görünen  kısmına  müdahale  edilmeye  çalışılmalıdır.

      Bu  yazımda,  krizin  gözle  görünen  kısmına  müdahale  yöntemi  olarak  geliştirmiş  olduğum  bir  projemi  sizlerle  paylaşmak  istiyorum.  Bana  göre  şirket  kurtarmak,  piyasalara para   kurtarma  paketi  adı  altında  para sürmek  yanlış ve anlamsızdır.  Şirketleri  paraya  boğsan,  kurtarsan  ne  olur?  Kurtarılan  bu  şirketler  ellerindeki  ürün  ve  hizmetleri  satamadıktan,   pazarlayamadıktan sonra  kalıcı  bir  rahatlama  sağlanamaz!  Aynı  şekilde  kısa  vadeli  olarak  talebi  arttırmakta  çözüm  değildir.  Piyasalara  para  sürmek,  kısa  vadeli  olarak  talebi  canlandırmak,  krizi  dahada  derinleştirir.   Burada,   tek  bir  müdahale  edilecek  yer  vardır.  Oda  tıkanan  tüketim  yollarını  açmak,  kalıcı  bir  şekilde  azalan  tüketimi  arttırmaktır.   Bunun  için  çeşitli  yöntemler  üretilmelidir.

      Kendi  Projem,  kredi  kartları  yöneltmeliğinde   köklü  değişiklikler  yapılarak  kalıcı  bir  şekilde  tüketimi  canlandırmayı  hedeflemektedir  ve  2  aşamadan  oluşmaktadır.   Bu  önlemler,  herne  kadar  kredi  kartlarını  gelir  elde  etme  metası  olarak  gören  bankaların  işine  gelmese de  hem  toplumsal,  hem de  ekonomik   açıdan  birçok  sorunu  ortadan  kaldırması  bakımından  çok  önemlidir.

      1.  Aşama:  Bunun  için  yapılması  için  en  önemli  değişiklik,  çıkarılacak  bir  kanunla,  kredi  kartlarının  nakit  peşin  alışveriş  gibi  harcanması  ortadan  kaldırılmalıdır.  Başka  bir  değişle,  kredi  kartları  sadece  taksitli  alış  verişler  için  kullanılmak,  şirketlerin  ilan  ettiği  taksitli  kampanyalardan  faydalanmak  üzere  hukuki  olarak  yeniden  düzenlenmelidir.  Böylece,  kredi  kartını  kullanan  kişinin  nakit  fiyatına  tek  slipte  satın  almış  olduğu  mal  ve  hizmet  bedellerini  bankaya  geri  öderken  zorlanması,  asgari  ödeme  batağına  saplanması,  temerrüde  yada  icraya  düşme  riski  büyük  bir  şekilde  ortadan  kalkmış  olacaktır.  Bu  uygulama,  ödeme  zorluğu  içine  düşecek  yada  düşen  kredi  kartı  sahiplerinin  kullanmış  olduğu  paranın  çok  üzerinde  temerrüt  ve  icra  masraflarıyla   karşı  karşıya  kalmaması  açısından  çok  önemlidir.

       Bununla  ilgili  ülkemizden  bir  örnek  verecek  olursak,  1000 TL  Limitli   kart  sahibi,  kart  limitinin  tamamını  kullansa  bile,  alışverişlerin  tamamı  taksitli  olduğundan  dönem  sonunda  ödemesi  gereken  tutar  1000 TL  olmayacaktır.  Bunun  çok  altında  olacaktır.  Bu  kredi  kartı  limitinin  tamamıyla  ortalama  10  Aylık  taksitli  alışverişler  yapıldığı  varsayıldığında  dönem  sonunda  kart  sahibinin  yapması  gerekecek  toplam  ödeme  100 TL  olacaktır.  1000 TL  limitli  kart  sahibi,  limitinin  tamamını  kullansa  bile,  dönem  sonu  ödemesi  gereken  toplam  tutar  100 TL dan  fazla  olmayacak,  kart  sahibi  otomatik  olarak  kartını  en  verimli  bir  şekilde  kullanmış  olacaktır.  Bankalar, yine   aynı  şekilde  dönem  için  ödenmesi  gereken  tutar  olarak  100 TL  ile  asgari  ödeme  tutarı  olarak 20 TL  arasında   bir  ödeme  kart  sahiplerinden  isteyecektir.  Bu  uygulamayla,  temerrüde  düşme  riski  oldukça  azalacak  ve  kredi  kartı  sorunları  kökünden  halledilmiş  olacaktır.

      Yalnız  yapılacak  hukuki  düzenlemede  taksit  süresinin  enaz  6  ay  olmasına  ve  kredi  kartları  limitlerinin  en  az  3  yıl  süreyle  hiç  değiştirilemeyeceği  konusuna  yer  verilmesi  çok  önemlidir.  Yeni  verilecek  olan  kredi  kartlarının  ise  aynı  yöntem  ve  limitler  dahilinde  verilmesi,  aşırı  limitli  yeni  kartların  tüketicilere  verilmemesi  konusunda  yaptırım  ve  denetimlerin  neler  olacağı  açık  ve  net  bir  şekilde  yeni  kanunda  belirtilmeli  ve  uygulama,  ilgili  denetim  mekanizmaları  tarafından  yakından  takip  edilmelidir.

      2.  Aşama:  Burada  ise,  mevcut  bütün  kredi  kartı  borçlarının   sıfırlanması  aşaması  gelmektedir.  Bununla  ilgili  olarak  çeşitli  yöntemler  uygulanabilir.   Birtanesi,  bankaya  ait  kredi  kartı  borcunun,  düşük  faiz  oranlarıyla,  belli  bir  ödeme  takvimine  bağlanarak  dondurulması   ve  ötelenmesi  olabilir.  Diğeri  ise,  ilgili  bankaya  borcu  olan  kredi  kartı  sahibinin  borçlarını  kartı  aldığı  bankadan  kredi  çekerek  kapatması,   alınan  kredininde  sabit  taksitlerle,  düşük  faiz  oranlarıyla  uzun  bir  ödeme  takvimine  yayılarak  kredi  kartından  azar  azar  mahsup  edilerek  zaman  içinde  eritilmesi  olabilir.  Bu  ve  bunun  gibi  örnekleri  çoğaltmak  mümkündür.  Burada  önemli  olan  nokta,  her  banka  bu  işlemi  vermiş  olduğu  kendi  kredi  kartı  için  yapmasıdır.

       Dediğim  önerilerin  tüketicilerin  kredi  kartlarıyla  ilgili  birçok  sorununun  giderilmesi  ve  tüketimin  kalıcı  olarak  canlandırılmasında   yararlı  olacağına,  sıkıntıda  olan  yada  olabilecek  bankaların  kredi  kartı  sahiplerine  verilecek  yeni  kredilerle  gerek  bankaları,  gerekse  piyasaları  para  basmadan  rahatlatacağına  ve  hareketlilik  sağlayacağına   inanmaktayım.

      Alınacak  olan  önlemler,  ülke  içiyle  sınırlı  kalmayıp  büyük  bir  alana  hitap  etmelidir.  Unutulmamalıdır ki   bu  sorun  ülkelerin  sorunu  değildir.  Tüm  dünyayı  etkileyen  global  bir  sorundur.  Bu  yöntemi  uygulayan  ülkelerdeki  talep  canlanması  ve  olumlu  gelişmeleri  gören  diğer  ülkelerde  aynı  yöntemi  kullanmaya  başlayacak,  bu  önlemler  tüm  dünya  geneline  kendiliğinden   yaygınlaşacaktır.

 

                                                                                                                                           SEVGİLERİMLE.

                                                                                                                                       Hasan  Yaşar  Özfidan.

                                                                                                                                        Hukukçu - Ekonomist.

                                                                                                                                          Araştırmacı   Yazar.

 

 

Ödül  Alan  Çalışmalarımı   Topladıgım  Site:  www.ekonomikcozum.com

Köşe  Yazılarım:   www.haberx.com

                               www.malihaber.com

 

DAĞITIM:   Dünya  Çapında  bazı  ilgili  kuruluşlar  ve   medya.

 

 

Türkiye'nin Tarafsız Haber Sitesi - www.ekonomikcozum.com
Yazarların yazıları kendi görüşlerini içermektedir. Yazıların yayına alınmaları yazarlar tarafından yapılmaktadır. Ekonomikçözüm Haberin kontrolüne tabi değildirler.