baner5.gif (19745 bytes)
  

Hasan Yaşar Özfidan Yazıyor...  hasanozfidan1@hotmail.com

   19.06.2022.

.

KANUNLAR İLE KAMUOYU VİCDANI ARASINDA PARALELLİK OLMALI, EKSİKLİKLER GİDERİLMELİDİR!

.
Hukuk terazisini sürekli olarak dengede tutmak için, arada bir denge kontrolü yapılarak terazide ayar yapılmalıdır.
 
.
 

KANUNLAR İLE KAMUOYU VİCDANI ARASINDA PARALELLİK OLMALI, EKSİKLİKLER GİDERİLMELİDİR!

İnsanlar üzerindeki haklar, hukuk kurallarına sığdırılmayacak kadar büyüktür. Kanunların sadece maddelerden ibaret olmadığı, kanunların insanlara hitap ettiği göz ardı edilmemelidir. Sonuçta, kanuna dayanılarak verilen kararı uygulayacak olan insandır. İnsan, cansız, ruhsuz bir varlık değildir. Hak ve adalet duygusunu insana yaşatmak gerekir. Verilen karar yada sonuç, açık ve net bir şekilde mağdurun yanında olmalıdır. Aksi takdirde, kamu vicdanı zedelenir, hukuka olan güven azalır.

Yargıda, kamuoyu vicdanını zedeleyen, ahlaka, adaba, nizama aykırı sonuçlar doğuracak bazı kararların alınmamasına özen gösterilmelidir. Halkımız arasında, sözünü yerine getirmeyen, aralarında yapmış oldukları yazılı ve sözlü anlaşmalara uymayan kişilere iyi gözle bakılmaz. Yargıda bu kişilerin aklanması, kamuoyu vicdanını zedeler. Mağdur olan bir kişinin hakkını araması ve adaletin yerini bulması için göstermiş olduğu çabalara çare bulunmalı ve çözümler üretilmelidir.

HUKUK, SADECE KANUN MADDELERİNDEN İBARET OLMAMALIDIR. HUKUK, AYNI ZAMANDA KAMUOYU VİCDANINA HİTAP ETMELİ, MAĞDUR OLANIN VE HAKSIZLIĞA UĞRAYANIN MAĞDURİYETİNİ VE UĞRADIĞI HAKSIZLIĞI BİRŞEKİLDE GİDERMELİDİR! KANUN MADDELERİNİ GEREKÇE GÖSTEREREK KAMUOYU VİCDANINI VE ADALETİ ZEDELEYİCİ KARARLAR ALMAKTAN KAÇINILMALI, MAĞDUR OLAN VATANDAŞIN GÖZÜNDE ADALETİN YERİNİ BULMASI İÇİN ÇÖZÜMLER ÜRETMELİDİR. Devlet, iyi niyetli vatandaşını, kötü niyetli vatandaşlara karşı korumalı ve bununla ilgili yasal düzenlemeler dahil her türlü önlemi almalı ve çözüm yollarını üretmelidir. Bu çözümler üretilinceye kadar, yargı mensupları hukukun vatandaş gözünde zedelenmemesi için elinden gelen hassasiyeti göstermeli ve insiyatifini kullanmalıdır.

Hukuk, kötü niyetli ve sahtekar kişileri ödüllendirmemeli ve onun kötü çıkarlarına alet olmamalıdır. Verilecek kararlar ile kötü niyetli kişiler cesaretlendirilmemeli, onların önünü açacak ve onlara örnek olacak kararlar verilmemelidir. Kötü niyetli kişilerin, kanunlardaki açıklardan yararlanarak faydalanmasına fırsat verilmemelidir. Yasama organı, kanunların güncel olup olmadığını, kanunlarda bazı açıkların olup olmadığını sürekli olarak araştırarak takip etmelidir. Kanunlardaki açıkları kullanarak faydalanan kişilere mani olmak için önlemler almalı, kanunlardaki bu açıklar kapatılmalıdır. Yargıda, kötü ve art niyetli olan tarafı kollayan, kamuoyunun vicdanını zedeleyen, ahlaka, adaba, nizama aykırı olan kararlar alınmamasına özen gösterilmelidir. Yaşanan bu durumu kamuoyuyla paylaşsak ve sorsak haklı ve haksız, suçlu yada suçsuz taraf kim olurdu? Diye hakimin kamuoyuyla empati kurarak karar vermesi, tıpkı matematikte sağlamanın yapılmasında olduğu gibi yargıda da hakim tarafından sağlamanın yapılması en sağlıklı olanıdır.

Kanunlar ile kamuoyu vicdanı arasında bir paralellik olmalıdır. Kanun maddelerine dayanılarak kamuoyu vicdanını zedeleyici bazı kararların çıkması, çelişki oluşturmaktadır. Bu çelişkilerin acilen ortadan kaldırılması için yasama organı tarafından kamuoyu vicdanını zedelemeyen, ahlaka, adama, nizama aykırı düşmeyen bazı düzenlemeler yapılmalıdır. Kanun maddelerindeki eksiklikler giderilmeli ve günümüze uyarlanmalıdır. Hukuk terazisini sürekli olarak dengede tutmak için, arada bir denge kontrolü yapılarak terazide ayar yapılmalıdır.

 

 

                                                                                                                                          SEVGİLERİMLE.

                                                                                                                                       Hasan  Yaşar  Özfidan.

                                                                                                                        LL.M. Uluslararası  Hukukçu - Ekonomist.

                                                                                                                                          Araştırmacı   Yazar.

 

 

Email: hasanozfidan1@hotmail.com 

Ödül Alan Çalışmalarımı Topladığım Site: www.ekonomikcozum.com

Köşe Yazılarım:  www.haberx.com/ozfidan

 

Türkiye'nin Tarafsız Haber Sitesi - www.ekonomikcozum.com
Yazarların yazıları kendi görüşlerini içermektedir. Yazıların yayına alınmaları yazarlar tarafından yapılmaktadır. Ekonomikçözüm Haberin kontrolüne tabi değildirler.