10.08.1999

 ÇÖZÜM YOLLARININ DETAYLI OLARAK AÇIKLANMASI

Sorunların en kısa zamanda çözülebilmesi, istikrarın sağlanabilmesi için, ülkemizdeki uygulamalar kalıcı hale getirilmeli ve kalıcı çözümler üretilmelidir. Halkın çoğunluğunun iradesi meclise tam olarak yansıtılmalıdır. Bunun için ilk olarak Seçim Kanununda ve Siyasi Partiler Kanununda reform sayılabilecek kalıcı yeniliklerin yapılması gereklidir. Yapılması gereken değişikliklere ait aşağıda belirtilen maddeler çok önemli olup özellikle uygulamaya konulması gereklidir. Aksi halde, Seçim Kanununda ve Siyasi Partiler Kanununda yapılabilecek ufak tefek değişiklikler, istenilen olumlu sonuçları doğurmayacaktır.

Bu değişiklikler meclisle ilgili olduğundan yani meclis taraf olduğundan bu kararları meclisin almaması, bu değişikliklerin akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanması, daha sonra kamuoyu tarafından tartışılarak son şekli verildikten sonra çıkartılması daha doğru olur. Bu gibi durumlarda daha yetkili mercii olan halka gidilerek, referandumla bu kararlar çıkartılmalıdır. Burada, başta Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu olmak üzere “Meclisi ve siyasileri ilgilendiren kararlar, halka gidilerek referandumla çıkartılır ve çıkarılan bu kararlar ancak referandumla değiştirilebilinir.” hükmünün getirilmesi, siyasilerin bu kararları ileride kendi menfaatlerine göre değiştirmemeleri açısından çok önemli bir husustur. Ayrıca, vatandaşı ilgilendiren önemli konularda meclis referanduma gitme kararı alabilmelidir. Bunun için, meclisteki milletvekillerinin yarısından fazlasının vereceği oy yeterli olmalıdır.

Referandumda, konulara ait ilgili maddeleri veya numaraları oy pusulasına yazılmalıdır. Oylamada karşılarına “hayır” işareti konma olanağı sağlanarak, oylamaya katılanların yarısından fazlasının bazı madde veya maddelere “hayır” demesi durumlarında, bu madde veya maddelerin uygulamaya konulmamasıyla, referanduma gidilen konunun tamamına veya bazı maddelerine vatandaşın iradesinin tam olarak yansıması sağlanmış olacaktır. Anayasanın değiştirilemez hükümleri hariç olmak üzere ülkemizde referandum müessesinin yaygınlaştırılmasının Rejim üzerinde hiçbir şekilde tehlikesi olmayacağı gibi demokrasimizin gelişmesi açısındanda büyük yararları olacağı kaçınılmazdır. Referandumun maliyeti, halkımıza ve ülkemize sağlayacağı yararlarla karşılaştırıldığı taktirde önemsiz kalacaktır. Siyasileri ilgilendiren veya ülkemiz adına önemli konularda referanduma götürülecek konular önce, ilgili akademisyenler tarafından hazırlanarak sivil toplum örgütlerince, meslek odalarınca ve kamuoyuca tartışılmak üzere ortaya atılmalı, daha sonra meclis tarafından son şekli verilerek referanduma gidilmelidir.

 

ANA SAYFA       -       İLERİ >>