SEÇİM SİSTEMİNDE YAPILMASI GEREKEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

          1- İki aşamalı seçim sisteminin getirilmesi: Bu sistemde, genel seçimler iki aşamalı olup dar bölge sistemi uygulanmalıdır. Dar Bölge seçimlerinde nüfusu çok az olan şehirler hariç olmak üzere, şehirler merkez ve kırsal kesim olmak üzere bölgelere ayrılmalı, nüfusu çok fazla olan büyükşehirlerde ise, tapu dairelerinde uygulanan bölgelerden yararlanılarak şehir içindeki gerekli bölgelerin ayrılması sağlanmalıdır. Daha sonra, saptanan bölge adedi kadar Milletvekilliği Adedi, birinci aşamadaki seçimler için ayrılmalıdır. Bu adet, aynı zamanda parlamentoda olması gereken milletvekili sayısının yarısı olarak kabul edilmelidir. Böylece parlamentoda olması gereken sayıda kendiliğinden ortaya çıkmış olacaktır. Bu sayının belirgin olmaması, ileride nüfus artışı sonucu yeni bölgelerin ortaya çıkması sonucu çıkabilecek sorunları ortadan kaldırmak içindir. Burada, birinci seçime hiçbir oy barajı uygulanmaksızın anayasaya uygun bütün siyasi partiler katılabilmelidir. Her seçim bölgesine bir milletvekilliği ayrılmalı ve bu seçim sonrasında da o bölgede en çok oy alan parti veya bağımsız aday milletvekili olabilmelidir. Böylece, bu bölgelerde halkın çoğunluğunun parlamentoda temsil edilmesi sağlanmış olarak bu bölgelere ait sorunlar ve ilişkiler parlamentoya daha sağlıklı bir şekilde yansıyacaktır.

          İkinci seçime, ülke genelinde en çok oy alan iki siyasi partinin katılabilmesi sağlanmalıdır. Burada, parlamentoda olması gereken milletvekili adedinden birinci seçimde kazanan kadarı düşüldükten sonra kalan diğer yarısı, birinci aşamadaki gibi bölgelere dağıtılarak seçimlere gidilmelidir. İkinci aşama seçimlere katılmaya hak kazanan siyasi partilerin teşkilatı ve adayı bulunmayan yerlerinin olması halinde, adayların makul bir süre önce merkez yoklamasıyla saptanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesiyle siyasi partilerin bu bölgelerde seçimlere girmeleri sağlanmalıdır. İkinci aşama seçimlerin geçerli olabilmesi için, ülke genelindeki toplam seçmen sayısının yarısından fazlasının ikinci aşama seçimlere katılması ve oy kullanması şartının getirilmesi gereklidir. Bunun sağlanamadığı durumlarda ikinci aşama seçimlerin tekrarlanarak, her hangi bir şart aranmaksızın Türkiye Genelinde en çok oy alan siyasi partinin milletvekili adaylarının kazanması sağlanmalıdır. Böylece, ikinci seçimde vatandaşların, Oy kullanırken hangi siyasi partinin iktidara gelmesini istemediğini düşünerek oy kullanması sağlanarak, vatandaşların asgari müşterekte birleşmesi sağlanmış olacaktır. Bu sistemde birinci seçimlerde bölgelerin ikinci seçimlerde ise, ülke genelinin parlamentoya yansıması sağlanmış olacağından, ülkemizde demokrasinin kökleşmesinde ve istikrarın

 

ANA SAYFA       -       İLERİ >>