kullanıldığını da  bilmektesiniz.  Bunun  yanısıra,  ülkemizin  tatlı  su  kaynaklarından  tutun da  diğer  madenlere  kadar  çok  büyük  bir  zenginliğe  sahip  olduğu  çok  iyi  bilinmektedir.  Yakın  bir  gelecekte  ülkemiz,  elinde  bulundurduğu  bu  değerler  yüzünden  ön  plana  çıkacak  ve  önemi  daha da  artacaktır.

      Bu  durumda,  ülkemizin  stratejik  yönden  öneminden  çok,  gelecekteki  potansiyel  enerji  kaynaklarına sahip  olması  ön  plana  çıkmaktadır.  Bu  bağlamda,  ülkemizde  oynanan  oyunların  hepsinin  gelecekteki  enerji  savaşlarının  bir  parçası  olduğu  açıkça  görülmektedir.  Karanlık  güçlerin  Doğu  ve  Güneydoğu  Anadolu’da  tırmandırmak  istediği  terör  oyununa  ve  ülke  genelindeki  yapmak  istedikleri  bildik  oyunlarına  gelmeyelim!  Bu  yüzden  milletçe  bilinçli  ve  uyanık  olmalıyız.  Son  günlerde  arkamıza  aldığımız  olumlu  havayı  iyi  değerlendirmeli  ve  Avrupa  Birliğine  girme  yolunda  atılan  somut  adımların  sonuna  kadar  arkasında  olmalıyız.  Gelecekte  dünya  ülkeleri  arasında  birlik  ve  bloklaşmanın  daha da  yaygınlaşacağı  ve  Türkiye’yi  yanına  alan  ülkelerin  gelecekte  enerji  avantajını da  kullanacakları  gözlerden  kaçırılmamalıdır.

 

SEVGİLERİMLE.

  Hasan Yaşar Özfidan.

  Hukukçu - Ekonomist.

.

ANA SAYFA